“Ons lied klinkt hemelhoog…”   een scratch dag voor (oud)cursisten kerkmuziek.

Wilt u in één dag veelzijdig repertoire leren voor een complete liturgieviering, kom dan zaterdag 10 maart naar Delft. Onder de bezielende leiding van Wouter Blacquière en Marc Schaap worden fraaie eenstemmige en meerstemmige werken ingestudeerd
(Magnificat in D, [zie  http://www.youtube.com/watch?v=d2vq9eR9VtU&feature=related]  Psalm 147 en Psalm 113) van respectievelijk Herbert Brewer, Tom Löwenthal, en Jan Valkestijn.

Aan het eind van de dag komt alle muziek tot klinken tijdens de afsluitende vesperviering in de kapel van het Stanislascollege. 
U zingt daar dan niet alleen voor u zelf, maar ook voor én met de deelnemers aan de ontmoetingsbijeenkomst voor leden van pastoraatsgroepen die door het bisdom Rotterdam op dezelfde dag en plaats wordt georganiseerd.

Wellicht komt u samen met leden van de pastoraatsgroep van uw parochie naar deze dag en kunt u samen reizen!
Na afloop van de dag kent u schitterende liturgische muziek waarmee u voor uw eigen parochie een complete liturgieviering kunt samenstellen.
Deze dag is een unieke gelegenheid om uw oud-medecursisten en docenten weer eens te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.
Ook kunt u nieuw verschenen liturgische muziek inzien en nieuw materiaal kopen voor uw eigen praktijk.

Kom 10 maart naar Delft opdat ook úw stem meeklinkt in ons ‘lied hemelhoog’ (ps. 147)!

Programma
09.00 -  09.30 uur - Ontvangst (koffie/thee)
09.30 -  10.50 uur - Stemrepetities stemgroepen S/A en T/B
10.50 -  11.15 uur - Pauze
11.15 -  12.30 uur - Plenaire repetitie
12.30 -  13.15 uur - Lunch
13.15  - 14.15 uur - Plenaire repetitie
14.30 -  15.00 uur - Vesperviering onder leiding van Marc Schaap en Wouter Blacquière

Tijdens deze studiedag is er in de pauzes gelegenheid om uitgaven in te zien van het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV en uitgaven van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging te kopen.
Meer informatie telefonisch via 010-2 81 51 84 of per mail: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl

Aanmelden  voor 3 maart a.s. per mail met opgave van:
Naam, adres en  woonplaats
Telefoonnummer
Mailadres
Naam van de parochie
Stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas/bariton) en naam parochie.

Leiding
Marc Schaap (1958) is kerkmusicus van de Kathedraal:  dirigent van het parochieel gemengd koor "In Honorem Santae Elisabeth" en de “Kathedrale Laurentius en Elisabethcantorij”. Daarnaast is hij   medewerker voor kerkmuziek van de afdeling pastorale dienstverlening van het bisdom Rotterdam,  cantor-organist van de parochie Pax Christi te Rotterdam, dirigent van het Sabrakoor te Schalkwijk,  ambtelijk secretaris van de Interkerkelijke Stichting Opleiding Kerkmuziek, coördinator van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging en als zodanig lid van verschillende landelijke organen op het terrein van de kerkmuziek. Hij is cursuscoördinator en docent van de opleiding kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening.

Wouter Blacquière (1944) is dirigent van Toonkunst Schiedam, pianist aan de Hogeschool voor Muziek en Dans te Rotterdam en organist van de Paradijskerk te Rotterdam en heeft een bloeiende concertpraktijk als organist. Hij is als docent verbonden aan de opleiding kerkmuziek van de afdeling Pastorale Dienstverlening.

Praktische informatie
Na ontvangst van uw aanmelding krijgt u per mail de koorpartijen thuis gestuurd van de gezangen die tijdens de scratch dag worden ingestu-deerd. Wanneer u deze thuis goed voorbereidt, gaat het instuderen des te vlugger!
De scratch dag wordt georganiseerd door de afdeling Pastorale Dienst-verlening van het bisdom Rotterdam. Tijdens deze dag vindt ook de ontmoetingsbijeenkomst plaats voor (aspirant-) leden van pastoraats-groepen en pastorale beroepskrachten die leiding geven aan pastoraats-groepen. Probeer daarom samen te reizen met parochianen uit uw eigen parochie.

Datum : 10 maart 2012 van 09.00 – 15.00 uur
Locatie:  Stanislascollege Westplantsoen 71, 2613 GK, Delft
Kosten : € 10,00 p.p. incl. lunch.
Hiervoor wordt een rekening gestuurd naar uw parochiebestuur.


Routebeschrijving
Met het openbaar vervoer, looproute vanaf het station Delft:
Het Stanislascollege, Westplantsoen 71 te Delft  is ongeveer 10 minuten lopen vanaf station Delft.
Looproute:
Verlaat aan de achterkant station Delft via de loop/fietstunnel (niet via de loopbrug) en sla rechtsaf  de Coenderstraat in. Loop langs het spoor over bruggetje en sla bij de Havenstraat linksaf. Houdt links aan en loop via de Hugo de Grootstraat. Ga aan het einde rechtsaf. Dit is het Westplantsoen.

Met de auto
Vanaf 12.00 uur wordt in Delft parkeergeld geheven (contant geld). Het is dus aanbevolen om met het openbaar vervoer te komen.

Klik hier voor de Folder.