AMERSFOORT - Op 21 april 2012 vindt in Amersfoort een lieddag plaats. Deze wordt georganiseerd door Muziekuitgeverij Intrada en Kerkzang.nl. De dag is bestemd voor leden van cantorijen, koren of liturgiecommissies en voor kerkmusici, predikanten en andere belangstellenden. Onder inspirerende leiding maken de deelnemers kennis met nieuwe geloofsliederen en andere liturgische muziek. Het doel van de dag is dat de aanwezigen inspiratie opdoen door te proeven aan diverse
liturgische composities.
Aan de lieddag Vrolijk en Verstild werken mee: Gerben van der Veen (muzikale leiding), Jan de Jong (orgel, piano), Pieter Oussoren (toelichtingen), Anje de Heer (algehele leiding), het liturgisch kleinkoor Simchat Tora o.l.v. Wim Krist en een jeugd-/kinderkoor.

De dag wordt gehouden in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort, van 9.15-15.00 uur.
Voor meer info: Veensluis 18, 8448 GP Heerenveen. Tel. 0513 688951. Email: bureau@kerkzang.nl