Er zijn momenteel geen evenementen
In het decembernummer van Theologisch Debat (dit blad is met ingang van 2012 opgeheven) lazen wij een interessant artikel van Dirk Zwart met de titel "Botsende culturen in de kerkmuziek".