In het decembernummer van Theologisch Debat (dit blad is met ingang van 2012 opgeheven) lazen wij een interessant artikel van Dirk Zwart met de titel "Botsende culturen in de kerkmuziek".