Aan alle gregoriaanse scholae en gregoriaans zingende koren

RAVENSTEIN - Op zaterdag 16 en zondag 17 juni 2012 vindt de vierde editie van het Nederlands Gregoriaans Festival in Ravenstein plaats. Het thema van dit Festival luidt: Cantus Cantuariensis -Gregoriaans van overzee

De relatie van het Europese vasteland met de Britse eilanden staat centraal; deze verhouding is wat betreft het gregoriaans intensief geweest. Al in de 6e eeuw zong de Romeinse aartscantor Johannes de gezangen van Rome voor aan de geestelijkheid van Canterbury (Cantuariensis) en omstreken. Grote delen van West-Europa werden vanuit de Britse kloosters  tot het christendom gebracht. Met het geloof namen de missionarissen ongetwijfeld ook de liturgie en de bijbehorende gezangen mee. Toen deze geloofsverkondigers heilig werden verklaard, inspireerden hun levens weer tot het maken van nieuwe gezangen.
Tijdens het Festival 2012 zullen, naar wij hopen, veel scholae zich presenteren. Een grote verbetering ten opzichte van de vorige festivals is de locatie voor deze presentaties: de Luciakerk met zijn fraaie akoestiek! Wij nodigen u daarom van harte uit om u aan te melden voor zo’n presentatie (van 15 minuten). In de keuze van uw repertoire bent u vrij. Wij willen graag dat de scholae laten horen waar ze goed in zijn. Uiteraard is aansluiting bij de thematiek van dit Festival zeer welkom; u kunt bijvoorbeeld kiezen voor gezangen die passen bij de feesten van Willibrord, Bonifatius, Adalbertus en andere geloofsverkondigers.

En er is meer! U wordt ook uitgenodigd om deel te nemen  aan een workshop waarin de festivalcompositie van dit jaar wordt ontwikkeld en afgerond. Scholae en individuele scholaleden kunnen zich opgeven om op een van beide festivaldagen onder leiding van componist Merlijn Twaalfhoven mee te werken aan zijn compositie. Aan het eind van de middag gaat zijn (en uw!) Magnificat en Nunc dimittis  in première. De partijen zijn zo gecomponeerd dat een enigszins ervaren zanger deze gemakkelijk zal kunnen zingen. Deze workshop vindt op zaterdag en zondag plaats tussen de concerten, zodat u deze niet hoeft te missen!

De kosten voor deelname aan het Festival 2012 zijn € 7,50 per persoon. Daarvoor krijgt u dan:
gratis toegang tot de andere evenementen op het dagdeel van uw optreden
    twee consumptiebonnen
    50% korting op de toegangsprijs voor het andere dagdeel van uw optreden

Meer informatie over het programma van het Festival vindt u op www.gregoriaansfestival.nl
Uw inschrijvingsformulier verwachten wij vóór 31 januari 2012.
We streven naar een gevarieerde deelname (mannen, vrouwen, gemengd) en een landelijke spreiding. Adres: scholaefestival@gmail.com

Wij hopen dat u (weer) mee wilt doen en dat we u mogen begroeten op het Nederlands Gregoriaans Festival in 2012.

Met vriendelijke groet,


Wil Marcus – contactpersoon scholae / gregoriaans zingende koren
namens het bestuur NGF