URSEM - Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de St.-Bavoparochie in Ursem (NH) wordt op zondag 10 juni 2012 het kinderkoorfestival ‘O zo!?’gehouden, waarbij kinderkoren bijzonder nieuw liedrepertoire laten horen. Naast de optredens zijn er rondom de kerk vele andere leuke activiteiten en is er voor koren de mogelijkheid om deel te nemen aan workshops.
Als afsluiting treden de samen op in een gezamenlijk concert met nieuwe kinderkoorcomposities.
Inlichtingen en opgave: kinderkoorursem@gmail.com
Het festival wordt georganiseerd in samenwerking met de NSGV.

Bron: Nieuwsbrief Nieuws van de Gregoriusvereniging in het Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011