Repertoire voor de Goede Week en Pasen in Egmond
EGMOND - Nog één of twee repetities en dan maar hopen dat uw koor ook dit jaar met Kerstmis weer de sterren van de hemel zingt… En daarna? Ook voor dirigenten geldt: regeren is vooruitzien. Hoe vult u de liturgische vieringen van de Goede Week en Pasen in 2012 muzikaal in? Wordt het geen tijd voor nieuw repertoire?
Op vrijdag 13 januari a.s. zal in de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen een beZinINGsdag (dus een dag van bezinnen en zingen) gehouden worden waarin – vooral minder bekende – gezangen worden aangereikt voor de liturgie van Palmzondag, Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen. Het thema is dan ook ‘Van Hosanna tot Halleluja’.

Ko Schuurmans voorziet de gezangen van een toelichting, Mark Heerink en Bert Stolwijk (bege)leiden de zang.

Aan alle parochies in ons bisdom zijn drie folders gestuurd. U kunt de folder ook downloaden:
http://www.nsgv.nl/uploads/haarlem/BeZINninGsdag%202012%20folder.pdf
In deze folder is sprake van aanmelding tot uiterlijk 20 december, maar we realiseren ons dat dit voor velen te snel zal zijn. Wij hebben de inschrijftermijn dan ook verlengd tot vrijdag 6 januari 2012.
Maar de kerk heeft slechts 150 plaatsen, dus wacht niet te lang met u aan te melden!

Bron: Nieuwsbrief Nieuws van de Gregoriusvereniging in het Bisdom Haarlem-Amsterdam; december 2011