HAARLEM - Wellicht ten overvloede laten we u weten dat er in januari 2012 geen Algemene Ledenvergadering van de KDOV zal plaatsvinden. Op een later moment zal het bestuur een vergaderdatum vaststellen. De vorige jaarvergadering heeft nog recentelijk plaatsgevonden op 29 oktober jl.

Bron: KDOV bestuur; december 2011