Met ingang van heden zijn op de website van de NSGV de oraties (gebeden) en prefaties uit het altaarmissaal op muziek (tekst onder de muzieknoten) te vinden. Pater Nico Wesselingh O.S.B. zet alle prefaties op noten volgens de melodische formules van Fl. v.d. Putt (zoals ze ook in het Altaarmissaal staan) en de gebeden op nieuw gecomponeerde melodische formules door Nico Wesselingh zelf. U vindt steeds nieuwe PDF-bestanden voor de komende zon- en feestdagen. Over een jaar - vóór de laatste zondag van het kerkelijk jaar, het feest van Christus Koning - zal dit project zijn afgerond voor de driejarige lezingencyclus (A, B en C-jaar). De bladmuziek is gratis te downloaden.

Bron: NSGV; december 2011