De KCZB organiseert in samenwerking met de Koninklijke Bond van Zang en Oratoriumverenigingen in Nederland (KBZON) een kinder- en jeugdkoren festival verdeeld over twee dagen, dat tevens dient als voorronde voor het Nederlands Koor Festival (NKF). Deze vinden plaats op 10 maart 2012 in het noorden van Nederland en op 17 maart 2012 in het zuiden van Nederland (Breda).

Beide voorrondes staan open voor alle kinderkoren in Nederland. Het is mogelijk om alleen aan het festival deel mee te doen. Dan wordt het koor niet gejureerd naar de normen van het NKF. Kinderkoren die zijn aangesloten bij de KCZB zullen binnenkort voor deze activiteit een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Kijk regelmatig op de website van de KCZB voor meer informatie.

Bron: Kunstbalie; Nieuwsbrief Vocale Muziek; december 2011
http://www.kunstbalie.nl/Pagina.aspx?Id=1447&Nws