ROERMOND - De Werkgroep Liturgische Muziek van de NSGV heeft voor dirigenten van kerkelijke zangkoren in het bisdom Roermond twee studiemappen uitgegeven. De map 'In Paradisum' met gezangen voor de uitvaartliturgie en de map 'Ad te levavi animam meam' met gezangen voor de advent. In het kader van de uitvoering van het Beleidsplan 2010-2015 bezoekt een delegatie van de NSGV komend jaar alle dekenale koorkringen c.q. dekenaten om deze mappen aan te bieden en toe te lichten.

Op deze bijeenkomsten wordt iedereen die op enigerlei wijze bij de kerkmuziek betrokken is (parochiegeestelijkheid, koorkringbesturen, kerkbesturen, dirigenten, organisten, kerkmuzikaal deskundigen en bestuursleden van kerkkoren) uitgenodigd. Als eersten worden op 14 januari de koorkringen Echt en Susteren, op 28 januari de koorkringen Thorn en Heythuysen, op 22 en 28 januari de dekenaten Heerlen en Kerkrade en op 24 maart de koorkring Maastricht bezocht. Later volgen de andere dekenaten en koorkringen.


Bron: Nieuws van de NSGV (november 2011) in het Bisdom Roermond; 14 november 2011
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3273