DEN BOSCH - 'Afkijken bij de meesters', de dag in het kader van de zangdagen van de NSGV Bisdom Den Bosch waarop vakmusici de kneepjes van het vak aanleren, zal weer plaatsvinden op de zaterdag na Pasen: in 2012 is dat op 14 april in Heeswijk. De meester voor de dirigenten is Arjan van Baest (die al eerder meewerkte aan deze zangdagen en voor de organisten Ad van Sleuwen.
Noteer alvast de datum in uw agenda!

Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; oktober 2011