HAARLEM - Op 18 augustus presenteerde organiste Willeke Smits haar CD met orgelwerken van Hendrik Andriessen. Wat het oeuvre van Andriessen betreft is de integrale opnarne door Albert de Klerk uit 1990/91 al jaren min of meer de standaard.

Het is echter goed zich te realiseren dat De Klerk ten tijde van opname tegen de 75 liep en dat zijn spel iets aan brille heeft ingeboet in vergelijking tot twintig, dertig, veertig jaar eerder, maar daar staat tegenover dat aan diepgang en bezonkenheid nog is gewonnen. Men kan de eigen ideen over de composities toetsen aan die van zijn meest toegewijde interpreet om het daarna wel of niet eens te zijn met diens interpretatie maar vooral om er hoe dan ook door te worden geïnspireerd.

De CD bevat enkele grote composities, de Sonata da Chiesa, de Toccata, het Premier Choral en Thema met variaties. Ze worden afgewisseld met een aantal meditatieve intermezzi. Willeke Smits laat horen dat zij de karakteristieke taal en sfeer van de componist recht in de roos weet te treffen, hier wordt een Andriessen neergezet die er niet om Iiegt. Haar spel is op het Maarschalkerweerd-orgel in de Utrechtse St.-Willibrordkerk, maar soms waan ik mij in de Haarlemse St. Josephkerk met Andriessen zelf aan het Adema-orgel. Van harte aanbevolen! Te bestellen op info@willekesmits.nl
Lourens Stuifbergen.

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting; Nieuwsbrief Najaar 2011 Jaargang 12