HAARLEM - Het uitzoeken van de muzikale nalatenschap van Albert de Klerk omvatte drie fasen. Allereerst moesten alle muziekmanuscripten worden geordend en gearchiveerd, vervolgens kwamen alle correspondentie, artikelen, recensies, enz. aan de beurt. De derde fase was het uitgeven van nog ongepubliceerde muziek die daarvoor geschikt was.

Deze derde fase is nu in volle gang. Omdat er vrij veel orgelwerken werden aangetroffen zocht ik vorig jaar oktober allereerst contact met de bekende uitgeverij van orgelmuziek Boeijenga in Friesland. De reactie van directeur Wybe Sierksma was niet alleen positief, hij was zelfs heel enthousiast en beschouwde de orgeluitgave als een belangrijk project voor 2011. Na een gesprek in december van het vorig jaar, waaraan ook De Klerks dochter Brigit, Gonny van der Maten en Gemma Coebergh deelnamen, begrepen wij dat de heer Sierksma er geen gras over wilde laten groeien. Een aantal werken waarvan de geschreven partituur al gereed was nam hij mee zodat hij.onmiddellijk met het werk kon beginnen, de rest zou ik hem binnen enkele weken toesturen.
Toen ik daarna lang niets meer horde werd ik wat ongerust: zou hetwel goed I(omen? - Maar begin maart kwam de eerste drukproef binnen, begin april ontving ik de rest. Dat betekende veel werk, elke proef moest niet één keer worden nagekeken, maar vele malen. Een niet te onderschatten rol speelde Wilco Moerman, de graveur van de firma Boeijenga. Met hem heb ik tientallen malen contact gehad en onvermoeibaar willigde hij mijn wensen in. Het resultaat is een aantal prachtig uitgegeven banden met boeiende orgelwerken over een periode van 1944 tot 1996, met onder meer een echt declamatorium (een werk voor spreekstem en orgel op tekst van Michel van der Plas) en zelfs een band met orgeloefeningen voor beginners. Met name het laatste is interessant omdat niemand ooit geweten heeft dat Albert de Klerk zich ook in geschrifte heeft bezig gehouden met de pedagogische kant van het orgelspel. Op 29 mei j.l. vond in de St. Josephkerk de presentatie plaats met een feestelijke uitvoering van het declarnatorium in aanwezigheid van Michel van der Plas.
Op dit moment is er ook veelvuldig contact met de uitgeverij Donemus in Amsterdam, waar inmiddels het orgelconcert uit 1941 is gepubliceerd, de balletmuziek De dans van de eeuwige bomen voor orkest uit 1986 kan elk moment verschijnen en op de wat langere termijn zijn we in afwachting van piano- en kamermuziek.
Lourens Stuifbergen

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting; Nieuwsbrief Najaar 2011 Jaargang 12