LEUVEN (B.) - In het kader van de tentoonstelling Goddelijke Klanken. Zeven eeuwen gregoriaanse handschriften in Vlaanderen (M – Museum Leuven, 8.09 – 27.11) en het festival Passie van de Stemmen, (diverse locaties in Leuven, 26.10 – 30.10) organiseert de Alamire Foundation in samenwerking met Illuminare en Resonant een studiedag op 28.10.2011 - 9u30 in M- Museum Leuven, gewijd aan het muziekhandschrift in het algemeen, en de tentoongestelde antifonaria in het bijzonder.

Dankzij specialisten uit diverse onderzoeksdomeinen zal niet enkel licht geworpen worden op de schitterende handschriften die momenteel in M zijn ondergebracht, maar zullen ook de studie, conservatie, preservatie en valorisatie van deze unieke stille getuigen van een (nog steeds) levende muziekpraktijk vanuit een breder perspectief worden toegelicht.

De studiedag wordt als tweeluik opgevat: in de voormiddag presenteren specialisten terzake in korte uiteenzettingen elk ‘hun’ handschrift: met een blik op de belangrijkste karakteristieken van de bronnen en gestoffeerd met heel wat beeldmateriaal, krijgt elk manuscript een eigen gezicht en verhaal. Daarna nemen de sprekers het publiek mee in de tentoonstellingsruimte, waar het verhaal aan de realiteit kan worden getoetst, en alle ruimte wordt geboden voor vragen en discussies.
De namiddag is gewijd aan 4 sleutellezingen, die telkens één aspect van het (muziek)handschrift centraal plaatsen: van studie over bewaarstrategieën, kunsthistorische aspecten en ontsluiting door musici van vandaag.

Voertalen van dit colloquium zijn Nederlands en Engels. Inschrijven kan via info@alamirefoundation.be of 016|32.87.50.
Prijs: 20€ - incl. lezingen, tentoonstellingsbezoek en broodjeslunch.
Programma
9u30-9u40 Start ochtendsessie - welkom   
9u40-9u55 Intro 1 Lieve Watteeuw (K.U.Leuven – Illuminare): Antifonarium Tsgrooten, Gent
9u55-10u10 Intro 2 Noël Geirnaert (Stadsarchief Brugge): Fragment uit het officie voor de heilige Donatianus, Brugge
10u10-10u25 Intro 3 Hendrik Vanden Abeele (Orpheus Instituut Gent – Psallentes): Cisterciënzer antifonarium, Gent
10u25-10u40 Intro 4 Pieter Mannaerts (K.U.Leuven – Alamire Foundation): Bronnen uit Tongeren
10u40-10u55 Intro 5 Herman Janssens (Abdij Averbode):Antifonarium Vander Scaeft, Averbode
 
11u15-12u30 Bezoek aan de tentoonstelling Goddelijke Klanken met experten
 
SESSIE 1 – Chair: Pieter Mannaerts (K.U.Leuven – Alamire Foundation)
14u00-14u45 Keynote: muziekhandschriften en musicologisch onderzoek Pieter Mannaerts (K.U.Leuven – Alamire Foundation)
14u45-15u30 Keynote: muziekhandschriften binnen het Topstukkenbeleid Martine De Reu (Universiteit Gent)
 
SESSIE 2 – Chair: Jan Van der Stock (K.U.Leuven – Illuminare)
16u00-16u45 Keynote: muziekhandschriften en erfgoedbeleid Anne Mees (Resonant), Pierre Delsaert (Universiteit Antwerpen)
16u45-17u30 Keynote: van handschrift tot partituur en verder: valorisatie van muziekhandschriften Jenny Bloxam (Williams College, Massachusetts) & Stratton Bull (Alamire Foundation – Cappella Pratensis)
17u30 Slot - conclusies
 
19u15 Concertinleiding Kapittelzaal Abdij Keizersberg Sofie Taes (K.U.Leuven – Alamire Foundation)
20u00 Concert Abdij Keizersberg Capilla Flamenca

Bron: Pieter Mannaerts; oktober 2011