Kerklied in ontwikkeling - Kerkzang en kerklied in een pluriforme cultuur - een werkbijeenkomst (tijd en plaats zijn nog niet bekend) voor cantores, organisten en andere kerkmusici, en/of cantorijleden, voorgangers, gemeenteleden, kerkenraadsleden en alle andere geïnteresseerden.

Wat

Kerkzang anno heden is veel minder vanzelfsprekend dan het enkele decennia geleden was. Toen had elke kerk zijn liedbundel met eigen repertoire. Met de komst van het Liedboek was er zelfs een liedboek voor de kerken – in meervoud – beschikbaar.
De tijden wijzigen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe liedboek. Velen zingen inmiddels uit veel meer dan één bundel. Er wordt veel vaker dan voorheen gevraagd om meer en om anders. Beleving bij het zingen is voor velen kenmerk van het ware. Vooral in dat opzicht is de tijd duidelijk veranderd. Beleving, emotie is een criterium geworden naast inhoud, tekst, muziek. Waar komt emotie bij het zingen eigenlijk vandaan? Waardoor wordt die emotie bewerkt? Tekst? Muziek? Context? Nog iets anders?
In deze werkbijeenkomst – een dagdeel van 2:30 uur - komen deze aspecten aan bod: wat is er allemaal (weet je zeker dat je eigen beeld van het kerklied anno heden volledig is?), hoe zit het met kerkzang en emotie (weet je zeker dat je dat zelf helemaal in beeld hebt?). De bijeenkomst heeft een praktisch karakter.
Naast deze twee hoofdvragen kunnen veel meer zaken aan de orde komen, in overleg met degene die de werkbijeenkomst aanvraagt.

Voor wie

De werkbijeenkomst is bestemd voor ieder die geïnteresseerd is in het kerklied. De bijeenkomst kan worden aangevraagd door een gemeente, een gemeentelijke groep (bijvoorbeeld allen die bij de kerkmuzikale en liturgische praktijk betrokken zijn), cantorijen, cantores, kerkkoren en - dirigenten etc. uit een bepaalde regio. Kerkzang.nl richt zich op het brede spectrum van protestantse kerken.

Door wie
De werkbijeenkomst wordt geleid door een ter zake kundig kerkmusicus. Met de aanvrager worden eerst de wensen geïnventariseerd, en vervolgens wordt gekeken welke persoon hierbij gevraagd kan worden.

Waar
De werkbijeenkomst wordt op locatie gegeven. Dat wil zeggen: in het eigen kerkgebouw o.i.d. Op termijn is er ook een tweede mogelijkheid, namelijk dat de bijeenkomst plaats vindt in het Davidicum, de ruimte van Kerkzang.nl in het Oud-Katholiek Seminarie te Amersfoort (of in de nabije omgeving).

Wanneer

De werkbijeenkomst kan op elk moment worden aangevraagd. Datum, plaats en tijd worden in onderling overleg bepaald.

Prijs
€ 250,-- (In de prijs zijn verrekend: honorarium en kosten van de docent en bureaukosten).

Informatie en aanmelding
Kerkzang.nl , Kon. Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, 033 - 258 64 84,
bureau@kerkzang.nl; www.kerkzang.nl (zie onder ‘de praktijk’).

Bron: Centrum voor de Kerkzang; 14 oktober 2011