Zing’es is een landelijk programma dat het zingen op de basisschool stimuleert. Doel van Zing’es is dat kinderen op alle scholen in Nederland in de toekomst (weer) regelmatig en goed zingen. Over het waarom en hoe van zingen in de klas organiseert Kunstfactor in samenwerking met Muziek telt!-partners Muziekcentrum Nederland en Fonds voor de Cultuurparticipatie op woensdag 30 november een symposium, afgesloten door een feestelijke voorstelling met onder andere Loes Luca en Kim Hoorweg.  Het symposium en de voorstellingen vinden plaats tussen 10.00 en 16.00 uur in De Doelen in Rotterdam. Het programma van deze dag zal eind oktober bekend gemaakt worden. Noteer de dag alvast in uw agenda.
Wilt u  het symposium en/of de voorstelling bijwonen of heeft u interesse in het project Zing'es? Dan kunt u contact opnemen met Kunstfactor via zinges@kunstfactor.nl.

Bron: Kunstfactor; oktober 2011
http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:6783&cmd=open&id=4915