ROERMOND - De advent is een tijd van hoop, van verwachting, van vreugde, van waakzaamheid, van je voorbereiden op de komst van de Heer. Samen met de grote adventsfiguren Jesaja, Johannes de Doper, Maria en Jozef leeft de liturgie toe naar de geboorte van de Verlosser. Nergens wordt dit alles zo indrukwekkend verwoord als in de psalmen en de grote profetieën. Het gregoriaans brengt dit onder woorden en verklankt de vreugde waarmee dit alles gepaard gaat. Reden om in de advent Gregoriaanse meditatievieringen aan te bieden, die in Maastricht en Venray worden gehouden.
Voorafgaand aan de dienst – die voor iedereen toegankelijk is – wordt er een inleiding/workshop gegeven aan de hand van de gekozen gezangen. Deze workshops zijn bedoeld voor gregoriaanszangers, maar ook voor mensen die met gregoriaans nader kennis willen maken. Ook oud-cursisten zijn van harte uitgenodigd. Tijdens de workshop is een pauze met koffie en thee. Voor de diensten hoeft men zich niet aan te melden, voor de workshops is dat wel gewenst. De workshop in Maastricht wordt gegeven door mgr. dr. A. Kurris en in Venray door drs. Ed Smeets. Voor de workshop wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Aanmelden is mogelijk via het secretariaat van de NSGV: nsgv@bisdom-roermond.nl.

De meditatiediensten vinden plaats op zondag 27 november in de O.L.V.-basiliek in Maastricht om 17.30 uur (workshop van 15.00 tot 17.15 uur) en op zondag 11 december om 18.00 uur in de Grote Kerk te Venray (workshop van 15.30 tot 17.45 uur).

Bron: Bisdom Roermond; Nieuws van de NSGV; oktober 2011
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3250