Er zijn momenteel geen evenementen

Van het Centrum voor de Kerkzang ontvingen wij de nieuwsbrief, oftewel de "Mededelingen" van september 2011.
Deze keer gaat de inhoud voornamelijk over de komende studiedag van 8 oktober a.s. in de Bergkerk te Amersfoort. In de vorige brief werd deze dag al aangekondigd.

Hopelijk zijn velen van u in de gelegenheid naar deze dag te komen.

 
Vriendelijke groet en leesplezier, én  ,
we houden ons van harte aanbevolen voor opmerkingen en suggesties.
 
Anje de Heer-de Jong, staffunctionaris
en naamgenote Anje Rietberg-Noot, ledenbeheer en mailing.