Van het Centrum voor de Kerkzang ontvingen wij de nieuwsbrief, oftewel de "Mededelingen" van september 2011.
Deze keer gaat de inhoud voornamelijk over de komende studiedag van 8 oktober a.s. in de Bergkerk te Amersfoort. In de vorige brief werd deze dag al aangekondigd.

Hopelijk zijn velen van u in de gelegenheid naar deze dag te komen.

 
Vriendelijke groet en leesplezier, én  ,
we houden ons van harte aanbevolen voor opmerkingen en suggesties.
 
Anje de Heer-de Jong, staffunctionaris
en naamgenote Anje Rietberg-Noot, ledenbeheer en mailing.