GRONINGEN - Binnenkort zal verschijnen de bisschoppelijke brief over kerkmuziek in het bisdom Groningen-Leeuwarden ‘De lofzang gaande houden’. Deze zeer verhelderende brief wordt verzonden aan pastores, parochiebesturen, liturgische werkgroepen, dirigenten, organisten, koren en koorbesturen, cantores, en allen van wie gedacht wordt dat hiermee hun belang gediend wordt. Voor wie zich verder wil oriënteren op gebied van muziek in de liturgie wordt een uitgebreide literatuurlijst toegevoegd.
Het NSGV-bestuur in het Bisdom Groingen-Leeuwarden hoopt dat alle betrokkenen hiervan kennisnemen, en dringt aan op bespreking van de brief in eigen kring, en aanpassing van het beleid van de muziek in de liturgie.
In de komende tijd zal de brief ook in de publiciteitskanalen van de NSGV de aandacht krijgen.
Bron: Bestuur van de NSGV bisdom Groningen-Leeuwarden.