BRUSSEL (KerkNet) – Paus Benedictus XVI riep recentelijk op om gregoriaans en polyfonie opnieuw een bevoorrechte plaats te geven in de liturgie. Toch hechten nogal wat pastores groot belang aan de volkszang, die de inbreng van de gemeenschap versterkt. Het pas verschenen nummer van het liturgische tijdschrift ‘Zacheus’ buigt zich over de vraag hoe verantwoordelijken met die uitdaging kunnen omgaan. Ignace Thevelein vestigt er in zijn bijdrage allereerst de aandacht op dat de meerderheid van de westerse religieuze muziek voor de liturgie werd gecomponeerd. “Een groot gedeelte van de teksten komt uit de Bijbel, of vormt commentaar op Bijbelse woorden. Muziek probeert te verklanken waar het woord tekortschiet.
Het is belangrijk om gelovigen aan te sporen tot samenzang. Maar anderzijds mag het koor niet worden herleid tot aanzingkoor. “Het koor kan het geloof uiten op een wijze die de gemeenschap niet zelf kan realiseren. Dankzij de meerstemmigheid en de rijkdom van het repertoire wordt het geloof ook op diepere wijze uitgedrukt.” Thevelein pleit er nog voor dat de gekozen muziek aansluit bij de liturgie, de gekozen lezingen en de tijd van het kerkelijk jaar. Dat is voor polyfonie minder evident. Er wordt best gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende muziekgenres. Dat vereist afspraken met de liturgische werkgroep en de voorganger. “Om de actieve deelname van de gelovigen te bevorderen kan het handig zijn om een volgblaadje te maken waarop alle teksten afgedrukt zijn.”

‘Zacheus’ verschijnt viermaal per jaar (128 blz. per jaargang). Een abonnement kost 10 euro (voor het buitenland: 14 euro), een los nummer 3 euro. Abonneren of een los nummer bestellen kan door overschrijving van het juiste bedrag op rekeningnr. 734-0222859-59, DE I.D. (Zacheüs), Guimardstraat 1 te 1040 Brussel.

Bron: Kerknet; 11 september 2011
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=101911