De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft in haar vergadering van afgelopen dinsdag besloten tot een herschikking van de referentschappen.

Aartsbisschop Eijk treedt toe tot de Raad van Europese Bisschoppenconferenties. Hulpbisschop Mutsaerts van het bisdom ’s-Hertogenbosch zal voortaan het beleidsterrein van Jongeren en Catechese behartigen. De beleidssector Liturgie gaat naar hulpbisschop Liesen van hetzelfde bisdom. De Utrechtse hulpbisschop Hoogenboom zal de contacten met de Commissie van de Bisschoppenconferenties bij de Europese Unie voor zijn rekening nemen. Mgr. Woorts, eveneens hulpbisschop van Utrecht, wordt verantwoordelijk voor de betrekkingen met het jodendom. Hulpbisschop De Jong van Roermond zal zitting nemen in het bestuur van de Stichting Thomas More.

De wijzigingen waren noodzakelijk door het toetreden van vier nieuwe hulpbisschoppen afgelopen jaar en vanwege het emeritaat van mgr. Van Luyn.

De referenschappen zijn nu als volgt verdeeld: mgr. Woorts - Bedevaarten; Betrekkingen Jodendom; mgr. Mutsaerts - Catechese; Jongeren; mgr. Eijk - CCEE; Medische Ethiek; Roeping en opleiding; mgr. Hoogenboom – Comece; mgr. Wiertz - Communicatie en Media; mgr. Hurkmans - Huwelijk en Gezin; mgr. Van den Hende - Interreligieuze Dialoog; mgr. De Korte - Kerk en Ouderen; Kerk en Samenleving; Vrouw en Kerk; mgr. Liesen – Liturgie; mgr. Punt - Missie en Ontwikkeling; mgr. Van Burgsteden - Nieuwe bewegingen; Oecumene; Religieuzen en Seculiere Instituten; mgr. De Jong – Onderwijs.

Bron: KN/rkkerk.nl; 9 september 2011