Kunstfactor en Cultuurnetwerk Nederland gaan plaats maken voor een nieuwe instelling voor cultuureducatie en amateurkunst. Deze nieuwe instelling gaat nauw samenwerken met het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), dat gaat fuseren met het Fonds Podiumkunsten. De nieuwe kennisinstelling voor cultuureducatie en amateurkunst moet 50% van haar budget inleveren en ook het FCP raakt budget kwijt, waardoor naar verwachting het budget voor de 'Plusregeling' zal afnemen.

De staatssecretaris maakt in zijn brief de taken van het nieuwe instituut duidelijk:


* Professionalisering van de educatiefunctie en deskundigheidsbevordering binnen de amateurkunst.
* Een landelijke informatie- en netwerkfunctie: onder andere het samenbrengen en verspreiden van relevante kennis over actuele ontwikkelingen en kennis die over de sectoren beschikbaar is. Voor amateurkunst gaat het om netwerken van amateurkunstkoepels, buitenschoolse kunsteducatie en het kunstvakonderwijs.
* Onderzoek en monitoring: onder andere het samenstellen van de onderzoeksagenda amateurkunst en cultuureducatie.

De komende maanden worden gebruikt om de taken uit te werken naar cultuureducatie en amateurkunst. In ieder geval is duidelijk dat de nieuwe instelling bovendisciplinair dient te werken. In dit stadium weten we nog niet welke activiteiten wel of niet gehandhaafd blijven. Samen met Cultuurnetwerk werken we aan het beleidsplan voor de nieuwe instelling, uiteraard in overleg met zoveel mogelijk partners in het brede veld van cultuureducatie en amateurkunst.

 

Bron: Kunstfactor; donderdag, 01 september 2011 08:37