DEN BOSCH - Het bestuur van de NSGV Den Bosch heeft een korte notitie geschreven die behulpzaam kan zijn bij het proces tot het vormen van een nieuwe parochie. Een reorganisatie biedt kansen om de liturgische muziek een kwaliteitsimpuls te geven. Daarvoor is het formuleren van een toekomstvisie nodig. De notitie geeft 7 uitgangspunten voor het beleid. De notitie is te downloaden van onze website. De NSGV is graag bereid om in overleg met de procesbegeleiding van het bisdom ondersteuning te geven.
Ook is een folder 'Kleur aan de kerkmuziek' uitgegeven, die aan de parochies informatie geeft over alles wat de NSGV aan ondersteuning voor de liturgische muziek doet. De folder wordt meegestuurd met Opmaat en wordt ook apart verzonden aan de parochies. Extra exemplaren zijn te downloaden of aan te vragen bij het bureau van de NSGV in het Bisdom Bosch.

Bron: Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, jaargang 5, nummer 4 – augustus 2011