DEN BOSCH - De jaarlijkse zangdag zal ook dit jaar weer plaatsvinden in de Abdij van Berne (Heeswijk) en wel op zaterdag 5 november. Tekstschrijver ds. Sytze de Vries heeft zich al bereid verklaard mee te werken aan deze dag. Hij werkte vele jaren als predikant, onder andere in de Oude Kerk in Amsterdam, waar hij veel liturgische teksten schreef die getoonzet zijn. Zo is een enorme schat aan liederen en gezangen ontstaan die inmiddels een plaats gekregen hebben, ook in R.K. liturgie.
We studeren deze dag bekende en onbekende composities in op zijn teksten.
De tekstdichter zal ze zelf inleiden.
De zangdag vindt plaats van 10.00 - 16.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.
De kosten bedragen € 12,50, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel, onder vermelding van ‘Zangdag 2011’. Aanmelden z.s.m. maar uiterlijk 24 oktober per e-mail nsgv@bisdomdenbosch.nl.
Vermeld s.v.p. het aantal personen en de stemgroepen.
Uw aanmelding is pas definitief na overmaking van de kosten. Geef u bijtijds op!
Helaas hebben we vorig jaar tientallen mensen moeten teleurstellen!
Bron: Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, jaargang 5, nummer 4 – augustus 2011