DEN BOSCH - Op zaterdag 24 september organiseert de NSGV een impulsdag over de muziek in de viering van de eerste communie. Met werkgroepleden van de eerste communie- en gezinsvieringen, kinderkoorleiders, ouders en werkers in het pastoraat studeren we liederen in. We bekijken de (on)mogelijkheden van een kinderkoor en bezien hoe je kinderen volwaardig deel kunt laten nemen aan een waardige liturgie.
In workshops komen de volgende vragen aan de orde:
- hoe kan een viering met kinderen ook mooi worden?
- wat te doen als er geen kinderkoor is?
- hoe leer je kinderen nieuwe liederen aan?
De leiding van de dag is in handen van Esther Sijp. In de nieuwe Opmaat lees je er meer over!
Het programma loopt van 10.00 - 15.00 uur in de Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther.
De kosten bedragen € 10,00, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel, onder vermelding van ‘Impulsdag Eerste Communie’.
Aanmelden is mogelijk tot 15 september: nsgv@bisdomdenbosch.nl.
Vermeld s.v.p. of u zich aanmeldt als werkgroeplid of dirigent.
Bron: Nieuwsbrief NSGV Den Bosch, jaargang 5, nummer 4 – augustus 2011