Najaar 2011 vindt opnieuw de Oecumenische Praktijkcursus Het leiden van een kinderkoor of -cantorij plaats. Het gaat ditmaal om de vervolgcursus (waarbij het overigens niet noodzakelijk is om eerst de basiscursus gevolgd te hebben). In deze praktijkcursus wordt met elk van de deelnemers gewerkt op het eigen niveau.

Docent is Catrien Posthumus Meyjes, met assistentie van Annemarie de Heer. Het onderdeel liturgiek wordt verzorgd door Anje de Heer. Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: dirigeertechniek, stemvorming, repertoirekennis, methodiek en liturgie. Ieder die wel eens in kerkelijk verband werkt met zingende kinderen (of dat wil gaan doen) komt voor deze cursus in aanmerking. Ervaring is niet per se noodzakelijk, wel is enige kennis van het notenschrift van belang.

Bron: Kerkzang Mededelingen; juli 2011