Onder de titel ‘Opmaat’ zal op zaterdag 8 oktober 2011 in de Bergkerk te Amersfoort een studiedag worden gehouden over de betekenis van het nieuwe protestantse liedboek, te verschijnen in 2012, voor de kerkmusicus.

De komst van dit liedboek voor cantores, organisten en al die andere musici die in de liturgie musiceren heel wat werk met zich meebrengen. Meer dan het huidige Liedboek voor de kerken zal de nieuwe liedbundel een bonte verzameling aan muziekstijlen herbergen. Naast melodiestijlen die binnen het protestantisme allang ingeburgerd zijn, zullen ook melodietypen uit de lichte muziek en uit de wereldmuziek een plek krijgen. In tegenstelling tot het Liedboek zal de komende bundel meer liedrepertoire bevatten dat speciaal voor kinderen geschikt is.
Vandaar deze studiedag. Zolang het nieuwe liedboek er nog niet is, is het lastig om al vast aan de slag te gaan, maar musici weten dat er aan de inzet van de muziek altijd een opslag, een opmaat vooraf gaat. Deze studiedag is de opmaat voor het werken inde praktijk met de nieuwe bundel. Zie verder: Kerkzang Mededelingen; juli 2011. Flyer

Bron: Kerkzang Mededelingen; juli 2011