ROME (door Lidy Peters) 7 juli 2011 - De restauratie van het historische orgel op het balkon boven de ingang was het laatste restauratieproject van de Friezenkerk in Rome. Na onderzoek blijkt het orgel afkomstig te zijn uit een kapel van de Sint-Pietersbasiliek. Waarschijnlijk is Johannes Conradus Wörle (Verlé) de bouwer. In oktober vindt een officiële inauguratie van het oude muziekinstrument plaats.

Vaticaans grondgebied
In 2009 werd er een orgelcommissie gevormd die veel voorbereidend werk deed en de fondsenwerving op gang bracht. Aangezien de Friezenkerk extraterritoriaal Vaticaans grondgebied is, vond ook met het Vaticaan uitgebreid vooroverleg plaats.

Restaurateur
Vervolgens werd een aantal restaurateurs uitgenodigd om een offerte te maken. Professor Wijnand van de Pol, ministerieel inspecteur voor de restauratie van historische orgels, fungeerde hierbij als adviseur en later als inspecteur. Orgelbouwer en restaurateur Pietro Corna uit Bergamo kwam als meest ervaren restaurateur van dit type orgels uit de bus en hij kreeg de opdracht. In samenwerking met Van de Pol werd het orgel gedemonteerd en gekeken wat hersteld en wat vervangen moest worden.

Koorkapel
Aanvankelijk was er weinig bekend over de bouwer en de herkomst van het orgel. Volgens de overlevering zou het klavierinstrument eerst in de Sint-Pietersbasiliek hebben gestaan. Joan Rijks, lid van de orgelcommissie, ging op zoek in de archieven en boekhouding van de Sint Pieter en vond daar de bevestiging: het orgel stond tot 1850 in de koorkapel van de Sint Pieter. Door een reorganisatie van de kapel wegens de bouw van een nieuw pauselijke tombe, werd in 1830 het orgel ontdaan van alle ornamenten en beschilderingen zodat ieders aandacht meteen naar de tombe zou gaan.

Aartsbroederschap
Rond 1850 werden in de kapel er twee nieuwe orgels geplaatst (die er nu ook nog staan) en het ‘oude’ orgel werd overgedragen aan de Aartsbroederschap van het H. Sacrament en verhuisde naar de San Michele in Borgo, de Friezenkerk. De aartsbroederschap had toen al een paar eeuwen de zorg voor deze kerk.

Wörle
Over de identiteit van de orgelbouwer hadden professor Van de Pol en restaurateur Corna een idee dat vooral tijdens de demontage steeds meer vorm kreeg. Aan allerlei details te zien moet het instrument van de hand van orgelbouwer Johannes Conradus Wörle (veritaliaanst: Verlé) zijn geweest. Wörle signeerde zijn orgels altijd door zijn naam en datum van constructie in een cartouche achter te laten op het orgel. Waarschijnlijk zijn door de veranderingen en de verhuizing niet alleen alle alle ornamenten en schilderingen, maar ook zijn naam verdwenen.

Publicatie
Schriftelijk bewijs ontbreekt helaas nog. Rijks zet zijn zoektocht voort en komt later met een uitgebreid verslag. Samen met documentatie en foto’s van de restaurateur zal daar een publicatie over verschijnen.

Inauguratie
Begin april werd de restauratie afgesloten. Daarop volgde een periode van inspelen. De officiële inauguratie is voorzien in oktober.

Bron: Katholiek Nederland; 7 juli 2011
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2011/detail_objectID730426_FJaar2011.html