Interview Aan het Koninklijk Conservatorium zijn vijf studenten afgestudeerd in de richting ‘kerkmuziek’. Een van hen is Dorien Schouten uit Den Haag.
Dorien Schouten neemt de telefoon op terwijl ze nog hard aan het studeren is voor het vak ‘kerkelijk orgelspel’. Zij is een van de studenten van het Haagse conservatorium die gekozen hebben voor de kerkmuziek.
Schouten is nu enkele jaren cantor-organist in de Koningkerk in Voorburg. Wat ze op het conservatorium leerde, heeft ze als een ‘grote ontdekking’ ervaren, zegt ze. ‘Het was een goede tijd. Erg leerzaam.’ Ze weet nu waar de liederen die we in de kerk zingen vandaan komen.

‘Het is belangrijk om te weten dat we in een traditie van eeuwen staan. We zijn in de kerk niet zomaar wat aan het doen. Muziek heeft een liturgische functie. We zingen niet alleen liederen omdat iemand die toevallig mooi vindt.’

Haar medestudenten vonden het vooral interessant dat een klein groepje voor die onbekende afdeling kerkmuziek koos, zegt ze. Overigens is het voor sommigen een tweede studie. Eén van de vijf die dit jaar afstuderen, is al politicoloog. Een ander is neerlandicus. Een derde heeft eerst cello gestudeerd en dirigeert nu een groot jongerenkoor.

Populaire liedjes
Als de toekomst van de ‘klassieke’ kerkmuziek ter sprake komt, houdt Schouten enkele mogelijkheden open. Wat op het spektakelstuk The Passion in Gouda te horen was, populaire Nederlandstalige liedjes enten op bijbelverhalen om daardoor een jonger publiek te bereiken, spreekt haar niet zo aan. ‘Die muziek associeer ik meer met cafés dan met de kerk. Popmuziek is bovendien solistisch gedacht, en ik vind het belangrijk dat in een dienst iedereen mee kan doen. Bovendien hoort bij zulke muziek een band, geen orgel. Dat is voor mijn toekomst dus ook niet goed.’
Vernieuwing zoekt ze zelf meer in ‘ritmische dingen in liederen’. Ze zegt: ‘Gevoel voor ritme zit in ieder mens. Daar doen we nog weinig mee. Maar het zou jammer zijn als bijvoorbeeld de oude psalmen zouden verdwijnen. Psalmen blijven altijd mooi.’
De komende twee jaar gaat Dorien Schouten de diepte in. Ze gaat een masterstudie orgel aan de Universität der Künste in Berlijn doen. Dat wordt vast en zeker pittig, verwacht ze. Maar ze heeft het er graag voor over.
Alleen jammer voor de kerkgangers in Voorburg. Ze zullen hun enthousiaste organiste moeten missen.

Bron: KerkinDenHaag; Jan Goossensen; juli 2011, jaargang 14, nr. 137
http://www.kerkindenhaag.nl/articles/view/778