HOORN - Op zaterdag 1 oktober 2011 van 20.00 - 22.00 uur is in de Koepelkerk (HH. Cyriacus en Franciscus) te Hoorn het Korenfestival t.g.v. Maria Ommegang. Organisatie: Parochie Hoorn i.s.m. NSGV Haarlem-Amsterdam. Inlichtingen: Mark Heerink

Bron: NSGV Haarlem-Amsterdam; juni 2011