In het weekend van 16-17 oktober 2010 zonderde de Capella Academica zich af om onder leiding van Inge Feyen de “Motetti Sanctorum” van Kurt Bikkembergs op te nemen. De “Motetti Sanctorum” zijn een verzameling van 10 motetten die op de een of andere manier in verband gebracht (kunnen) worden met de heiligen, vereerd door de Rooms Katholieke kerk. Van 2007 tot 2009 componeerde Kurt Bikkembergs deze motetten voor gemengd koor met één herenpartij. Deze zogenaamde SABar-bezetting is momenteel de standaard bezetting geworden bij de Vlaamse kerkkoren. Deze CD wil daarom ook een luistervoorbeeld zijn voor vele koren en dirigenten.

Vier motetten werden reeds eerder gebundeld in de “Quattuor Motetti pro sacerdotibus”, gecomponeerd voor de 60ste verjaardag van het priesterschap van Dolf Van Tongerloo, priester aan de St.-Michiels en St.-Goedele kathedraal van Brussel.
Als extraatje werd tevens het motet “Telkens wanneer de dag de nacht ingaat” opgenomen. Dit motet is gecomponeerd op het gedicht “Salve Regina” van Jos Stroobants die zich liet inspireren tijdens de vespers in de abdij van Orval.

De CD “Officium Sanctorum” werd , in zijn totaliteit, daarom verder geconcipieerd als vesperdienst. Aan Jos Stroobants werd gevraagd om deze vesperdienst van teksten te voorzien. Met de schilder Caravaggio als uitgangspunt schreef hij tien gedichten die telkens een brug maken tussen een schilderij Caravaggio en een motet.
Uiteindelijk werd “Officium Sanctorum” een eerbetoon aan onze heiligen èn aan Caravaggio, maar tegelijkertijd een moment van rust en bezinning.

U kunt de CD bestellen door 19,50 Euro (incl. verzendingskosten) over te maken op IBAN BE79 7512 0364 1133 / BIC AXABBE22 van Montefagorum onder vermelding van “Officium Sanctorum”.
Meer informatie op www.montefagorum.be

Bron: Kurt Bikkembergs; 17 juni 2010