UTRECHT - Met een feestelijke Pinksterviering op 12 juni heeft ons lid Ad Hoogenboom (76) afscheid genomen als actief kerkmusicus. De Capella Majellana van de Utrechtse St. Gerarduskerk zong o.m. de ‘Missa Festiva’ van Gretchaninoff.

Na ruim 50 jaar wacht hem nu rustiger tijden, hoewel van echt pensioen geen sprake zal zijn. Zoals emeriti-priesters regelmatig invallen, zo zal er in de toekomst ongetwijfeld een beroep op hem worden gedaan. Maar de wekelijkse verplichting zit er niet meer aan vast.
Ad Hoogenboom, zijn vrouw Elly en kinderen kregen een receptie aangeboden door zhet parochiebestuur en koor, waarbij ook aandacht was voor de warme familiale band die er door hem gesmeed was in het koor. Als dank werd een vierdaagse hotelarrangement aan hem overhandigd. In een korte, emotionele toespraak bedankte Ad de koorleden, parochiebestuur, maar vooral God voor het werk dat hij heeft mogen doen ten behoeve van de kerkmuziek en een goede liturgie.
Overigens was zijn cadeau nog niet geheel ‘uit de verf gekomen’, dus dat krijgt hij op het Majellafeest op 16 oktober a.s.
Bron: RH; 12 juni 2011