ROME (KerkNet/Kipa-Apic) – Paus Benedictus XVI klaagt in een brief voor de honderdste verjaardag van het Pauselijke Instituut voor Godgewijde Muziek de verwaarlozing aan van het Gregoriaans en de polyfonie. Beiden zijn een essentieel onderdeel van de historisch-liturgische erfenis van de katholieke kerk en zij vormen het hoogtepunt van de gewijde muziek. Sinds het Tweede Vaticaans Concilie worden zij echter al te vaak voorgesteld als uitdrukking van een vergeten en te verwaarlozen verleden. Juist deze godgewijde muziek is geschikt om God te verheerlijken en gelovigen te heiligen. Tegelijk stimuleert deze muziek tot gebed en schoonheid en wordt hiermee het universele karakter van de katholieke Kerk tot uitdrukking gebracht.

Het Pauselijke Instituut voor Godgewijde Muziek in Rome werd in 1911 door paus Pius X gesticht. Het werd twintig jaar later erkend als pauselijke instelling. De oprichting gebeurde met het oog op de studie en het onderwijs van sacrale muziek en als stimulans voor componisten, kapelmeesters, liturgisten, muzikanten en muziekdocenten.

Bron: Kerknet; 1 juni 2011
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=100160