De jaarlijkse zangdag zal dit jaar weer plaatsvinden in de Abdij van Berne (Heeswijk) en wel op zaterdag 5 november. Tekstschrijver ds. Sytze de Vries heeft zich al bereid verklaard mee te werken aan deze dag. Ook hierover volgt de volgende keer meer informatie.

Bron: NSGV in het Bisdom Den Bosch; Nieuwsbrief jrg 5 nr 3; mei 2011