HILVERSUM - Bij uitvaarten wordt vaak een dominante rol toegekend aan het gevoel. Maar dingen die sommige nabestaanden aansprekend vinden, passen niet altijd bij het christelijk geloof. Dat schrijft bisschop Hurkmans van Den Bosch in het voorwoord van een nieuw boek over de kerkelijke uitvaart. Volgens de bisschop zouden uitvaarten niet overheerst moeten worden door “subjectivisme”.
Kennis nodig
Spanning tussen de verlangens van nabestaanden en de voorgeschreven kerkelijke liturgie kunnen leiden tot een negatieve houding tegenover de Kerk. Volgens de Bossche bisschop, die namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie referent is voor liturgie, zou meer kennis over de achtergronden van de uitvaartliturgie soelaas kunnen bieden. Hierdoor kan de liturgie van de uitvaart, zoals deze bedoeld is door de Kerk, beter worden begrepen en behartigd in de pastorale praktijk.

Subjectivisme

Hurkmans schrijft: “In de pastorale praktijk wordt de kerkelijke uitvaartliturgie vaak geconfronteerd met verlangens en wensen die niet beantwoorden aan het christelijk geloof en wil men andere, alternatieve rituelen. Dit komt voort uit een sterke neiging om aan het subjectieve gevoel een overheersende rol toe te kennen; aan wat men als mooi of aansprekend ervaart, wordt al snel een normerende betekenis toegekend. Dit leidt gemakkelijk tot een negatief-kritische houding tegenover de uitvaartliturgie van de Kerk. Maar in het christendom staat de geopenbaarde waarheid centraal, die van God komt. Daarom moet men de uitvaart niet laten overheersen door subjectivisme.”

Hermans

Het boek De liturgie van de uitvaart. Een handboek voor de praktijk is bedoeld als een praktische handleiding. Het is geschreven door mgr. dr. J.L.W.M. Hermans, de secretaris van de Nationale Raad voor Liturgie. Hermans is priester van het bisdom Roermond en sinds 2005 consultor van de Vaticaanse Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten.

Bron: Katholiek Nederland; 13 mei 2011
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2011/detail_objectID728142_FJaar2011.html