ROERMOND - In de reeks 'Blaasmuziek in de liturgie' is deze maand vanuit de Dienst Liturgie en Kerkmuziek een bundel met instrumentale begeleidingen door blaasensembles voor Mariagezangen verschenen.

Met een minimum bezetting van vier of vijf blaasinstrumenten zijn deze zettingen als volwaardig muziekwerk uit te voeren, maar dezelfde partituur kan ook door een heel orkest gespeeld worden, getuige de uitvoering onlangs door het 100-koppig orkest bij gelegenheid van de afsluiting van het 450-jarig bisdomjubileum.

Een bijkomend voordeel van de keuze voor deze variabele bezetting is dat men zowel binnen als buiten de kerk op alle mogelijke locaties kan musiceren in steeds wisselende bezetting. Een handleiding in de partituur attendeert op de verschillende uitvoeringsmogelijkheden.

De keuze van het repertoire is samengesteld vanuit de gangbare zangbundels 'Laus Deo', 'Gezangen voor Liturgie' en 'Zingt Jubilate'. De gekozen liederen zijn: Te Lourdes op de bergen, Ave Maria, Daar bloeid’ ene lelie, Danklied van Maria (Magnificat), Het lied van Fatima, Het viel eens hemels dauwe/God wil een tempel bouwen, God groet U zuiv’re bloeme, Ik groet u vol genade, Litanie van Maria, Maria breit den Mantel aus, Maria’s kroon, O reinste der scheps’len, Regina caeli, Salve Regina, Wees gegroet o sterre, Wij groeten u Maria, Wij groeten u o Koningin.

Opmerkelijk en zoals uit bovenstaande opsomming blijkt zijn ook enkele gregoriaanse gezangen van een begeleiding voorzien. Musicus Hans Leenders uit Maastricht tekent voor deze originele optie. De bewerkers van de overige Mariagezangen zijn Hans Heijkers, Matthias, Barbara en Gerard Sars, en een bewerking van het lied ‘O reinste der scheps’len’ stamt uit de zogenaamde ‘Redemptoristenbundel’.

De kaft van de brochure toont een afbeelding van het glas-in-loodraam 'Magnificat' (Albert Troost, 1994) in de Sint-Servaasbasiliek van Maastricht.

De bundel maakt onderdeel uit van het project ‘Blaasmuziek in de Liturgie’. Vorig jaar verscheen de bundel ‘Instrumentale muziek bij de uitvaartliturgie’ met eenzelfde opzet. Het initiatief daarvoor was genomen door de werkgroep Uitvaartliturgie onder voorzitterschap van bisschoppelijk vicaris mgr. René Maessen. Een bundel met algemene gezangen is in voorbereiding.

Een complete set Mariagezangen (partituur en 15 verschillende partijen voor blazers) kost € 35,--. Bestellingen via het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom, via (0475) 386825 of www.carolushuis.nl.

Bron: Bisdom Roermond; mei 2011
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=2968