Op 29 april 2011 is in de gemeente Rijswijk, Hans Speetjens, secretaris van het hoofdbestuur van de NSGV benoemd tot Ridder in de orde van van Oranje-Nassau.

Hij heeft zich de afgelopen 30 jaar op diverse maatschappelijke terreinen verdienstelijk gemaakt, onder meer voor de bevordering van de r.k. kerkmuziek in Nederland. Sinds 1979 zet hij zich in voor de NSGV, waar hij tal van functies heeft vervuld en nog vervult. Verder heeft hij gedurende vele jaren amateurs geschoold voor hun taak in de liturgie, waardoor hij een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het verhogen van de kwaliteit van de liturgisch-muzikale uitvoering van de liturgie van de R.K.-kerk in Nederland. Op landelijk niveau heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de oecumenische stichting ISOK (voorheen NIK) die zich inzet voor een kwalitatief goede vakopleiding van kerkmusici aan HBO instellingen.Sinds 1975 verricht de heer Speetjens activiteiten voor de Benedictus/Bernadette-parochie Rijswijk en sinds 2008 voor de Stichting Pierre van Hauwe (musicus, componist en schrijver).

Bron: NSGV; 6 mei 2011
http://www.nsgv.nl/