UTRECHT - Op donderdag 28 april 2011 overleed plotseling Harry Valk, adviseur, oud-secretaris en oud-penningmeester van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Naast deze bestuursfuncties vervulde Harry Valk in de afgelopen 20 jaren vele functies ten dienste van de Rooms-katholieke kerkmuziek.

Hij was secretaris-penningmeester van de stichting Liedbundel, die verantwoordelijk is voor de uitgave van de officiële zangbundel in de R.K. kerkprovincie, Gezangen voor Liturgie. Hij nam deel aan het overleg binnen de Raad van Toezicht op de bijzonder hoogleraar Muziek en Christendom, zoals die onder auspiciën van de NSGV aan de Universiteit van Tilburg is gevestigd. Hij was ook penningmeester van het Fonds Liturgische Gezangen, bestuurslid van de stichting Vrienden van Gregorius en secretaris van het Emeritiberaad van de NSGV. In het jaar 2006 kende de NSGV hem de plaquette toe, de hoogste onderscheiding. Nadat Harry Valk in 2008 zijn functie van secretaris van het bestuur had neergelegd, werd hij benoemd tot erelid en adviseur van het bestuur van de vereniging. De NSGV gedenkt hem met groot respect. Tot op zijn laatste dag stelde hij zich ten dienste van de vereniging. Harry Valk werd 79 jaar.

Zie hier de rouwannonce

Bron: NSGV
http://www.nsgv.nl/