ROERMOND - In het kader van de uitvoering van het Beleidsplan 2010-2015 zijn door heel het bisdom in elke koorkring dan wel dekenaat kerkmuzikaal en liturgisch deskundigen benoemd. Op de zaterdagen 7 en 28 mei vinden voor hen in Roermond twee kennismakingsbijeenkomsten plaats. Daarbij zal aan hen tevens de door de Werkgroep Liturgische Muziek van de NSGV samengestelde studiemap 'In Paradisum' met gezangen voor de uitvaartliturgie worden uitgereikt.

Bron: Nieuws van de NSGV; april 2011
http://www.bisdom-roermond.nl/kerkelijke_info/detail.php?ID=3151