De NSGV organiseert op zaterdag 14 mei 2011 in Utrecht een studiemiddag met als thema: "Eenheid en verscheidenheid: nieuwe antwoordpsalmen voor iedereen".
De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging heeft aan componisten de opdracht gegeven tot het toonzetten van psalm 110, 119, 122 en 146 in de vertaling van A. Bronkhorst o.p., te weten:
Jan Valkestijn, Aart de Kort, Jos Beijer, Juliette Dumoré, Arjan van Baest, Chris Fictoor en Brigit Calame. De antwoordpsalmen zijn bedoeld voor zowel jongerenkoren/middenkoren als volwassenen koren.
Tijdens de studiemiddag wordt zowel ingegaan op de psalmvertaling in relatie tot de liturgie en de muzikale verklanking, als op de gekozen muzikale vorm.

 

Vanaf 13.30u
  Inloop, ontvangst met koffie en thee
14.00u
  Welkom en introductie van de thematiek
Dr. Richard Bot, voorzitter van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging
14.05u
  Psalmvertalingen voor de liturgie, vanuit taalkundig en ritueel perspectief
Dr. Nelly Stienstra, taalkundige
14.30u
  Discussie
14.45u
  Wat is nodig om een antwoordpsalm echt antwoord-psalm te laten zijn?
Een tweespraak vanuit ritueel en muzikaal perspectief aan de hand van de nieuwe composities
door drs. Els Dijkerman MMus. en prof.dr. Martin Hoondert
15.15u
  Korte pauze
15.30u
  Zingen van de nieuwe composities
onder leiding van Els Dijkerman
met discussie onder leiding van Richard Bot
ca. 16.15u
  Ontmoeting met drankje en hapje

De studiemiddag vindt plaats in Utrecht, in het gebouw van Kunstfactor, Kromme Nieuwegracht 66 (ingang Jeruzalemstraat), circa 15 minuten lopen vanaf Utrecht CS.

Aanmelding vóór 2 mei 2011 bij het landelijke secretariaat van de NSGV bij voorkeur per e-mail (info@nsgv.nl) of anders schriftelijk (Kromme Nieuwegracht 66, 3512 HL Utrecht) onder gelijktijdige overmaking van € 15,00 (inclusief koffie, thee, aperitief en bladmuziek) op Postbankrekening 437005 ten name van de Ned. St-Gregoriusvereniging onder vermelding van ‘Studiedag 2011’. Voor meer informatie zie www.nsgv.nl

Bron: NSGV; 24 maart 2011