ROTTERDAM - Op vrijdag 22 april om 21.30 u worden de Donkere Metten en Lauden van de Stille- of Paaszaterdag gezongen door de Gregoriaanse Schola Cantorum Sabbato Sancto participerend in de Interkerkelijke Schola Cantorum Dordrecht en Omstreken.

Voorganger
Ds.Bert Kuipers - Laurenspastor;

Lezingen
medewerkers van het Laurenspastoraat;

Koorleider
Ben Odijk

In deze dienst met als thema "De avond na de begrafenis: de dodenwacht bij het graf" worden bijzondere gebeden gezongen en gesproken. De teksten sluiten aan bij de Goede Vrijdag en de Stille Zaterdag: vol droefheid en berusting, maar daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen gaat.

Het ritueel rond een driehoekige kandelaar met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als symbool voor rouw en één witte als symbool van Christus' Leven en Opstanding, geeft een extra dimensie aan deze viering.

Na de Lauden klinkt het Praeconium Paschale als inleiding op de lange nacht: de heraut kondigt aan dat het feest van de Verrijzenis nabij is.

Een ieder die deze dienst wil bijwonen is van harte welkom.  De viering duurt ongeveer twee uur.

Meer informatie
Laurenspastoraat (010) 412 92 43 of  www.gregoriaansdordt.com

Locatie 
  Grote- of Sint Laurenskerk 
  Grotekerkplein 15
  3011 GC Rotterdam

Bron: Persbericht; 18 maart 2011