DEN HAAG - Op zaterdag 19 maart 2011 om 16.00 u is er een passieconcert in de kerk van St. Jacobus de Meerdere. Jan Verschuren speelt op het Adema-Maarschalkerweerdorgel werken van: Brahms, Franck, Dupré en Alain. De Schola van de SCJ zingt een compilatie uit de Passiemuziek. Algehele leiding: Jos Laus. Toegang is gratis. Na afloop wordt er een deurcollecte gehouden.
Bron: Jos Laus; maart 2011