BRUSSEL (KerkNet/Kathpress) – Kardinaal Antonio Canizares Llovera, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Bediening van de Sacramenten, kondigt in ‘L’Osservatore Romano’ de oprichting aan van nieuwe afdelingen voor kerkmuziek en kunst in de liturgie. Tegelijk staat zijn congregatie haar bevoegdheden af inzake kerkelijke processen over de geldigheid van kerkelijke huwelijken. “Wij behouden wel al onze disciplinaire bevoegdheden inzake sacramenten.”

De Spaanse kardinaal vertelde ‘L’Osservatore Romano’ nog dat eucharistievieringen niet de aandacht krijgen die zij verdienen. Te vaak zijn ze gekenmerkt door routine en middelmatigheid, banaliteit en oppervlakkigheid. De kardinaal is voorstander van een hervorming van de liturgie. “Elke ‘hervorming van de hervorming’ moet het conciliedocument ‘Sacrosanctum Concilium’ als basis hebben en in het verlengde liggen van de richtlijnen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en het leergezag van de daaropvolgende pausen.”

Bron:Kerknet; 2 maart 2011
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=98107