GRIMBERGEN - Op zaterdag 7 mei organiseert de ‘Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden’ haar 21ste contactdag in de Abdij van Grimbergen. De studiedag zal focussen op liturgische handschriften uit de 13de-16de eeuw. De aanleiding is het inventarisatieproject van de handgeschreven antifonaria in Vlaanderen door de Alamire Foundation. De contactdag wil een synthese brengen van het onderzoek uit verschillende wetenschappelijke disciplines: de kunstgeschiedenis, de studie van de liturgie, de muziekgeschiedenis en de bibliotheekgeschiedenis. De contactdag staat open voor alle belangstellenden. Meer informatie vind je in deze folder (pdf).

Bron: Archeonet; 26 februari 2011
http://www.archeonet.be/?p=17016