BRUSSEL (KerkNet) – Weldra verschijnt het verslagboek van 55ste Liturgisch Congres over ‘Liturgie na Vaticanum II: een balans’, dat van 15 tot 16 november zo’n 300 deelnemers samenbracht in Blankenberge.

Die reflecteerden over de verworvenheden van de liturgische hervorming van Vaticanum II en de implementatie daarvan in de concrete liturgische praktijk. Mathijs Lamberigts schetste de Liturgische Beweging en Pater D’Haese stelde de fundamentele principes voor van de liturgische vernieuwing. Joris Polfliet ging na wat er nog van de verwezenlijkingen van de liturgiehervorming terecht komt in onze hedendaagse liturgische praktijk en hoe men dit evalueert. De tweede dag gaf verdere aanzetten om, vanuit de verworvenheden van Vaticanum II, een balans op te maken voor onze tijd. Ter afsluiting van het congres reikte de bisschop van Brugge, mgr. Jozef De Kesel, enkele toekomstperspectieven aan.

Het verslagboek is te bestellen bij Administratie Tijdschrift voor Liturgie, Abdij Affligem, Abdijstraat 6, B-1790 Hekelgem (e-mail: abdij.affligem@skynet.be). Het verslagboek verschijnt als nummer 2/3 van jaargang 2011 van Tijdschrift voor Liturgie in mei 2011. De verkoopprijs bedraagt 17 euro (verzendingskosten niet inbegrepen).

Bron: Kerknet; 27 februari 2011
http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=97967