De Latijn-Nederlandse uitgave van de completen (dagsluiting) heeft inmiddels ook een imprimatur en een voorwoord van mgr. Van de Hende. Zie http://www.transitofvenus.nl/LiturgiaHorarum/booklets/LHCompl-NL.pdf .
De gezangen zijn opgenomen zoals ze staan aangegeven in de Ordo cantus officii (1983); de vertaling is die volgens het Getijdenboek (1990).
Wanneer de toestemmingen aangaande de verschillende copyrights geregeld zijn, zal dit boekje ook in druk verschijnen.

Steven van Roode