HILVERSUM - De Belgische aartsbisschop Andre-Joseph Léonard draagt op zondag 30 januari in Brussel een pontificale hoogmis op volgens de buitengewone vorm van de Romeinse Ritus. Dat maakte Priesterbroederschap Sint Petrus (FSSP) bekend.
Veertig jaar
Het is voor het eerst sinds veertig jaar dat een Belgische primaat de liturgie op deze wijze viert. Aartsbisschop Léonard zal de H. Mis celebreren in de kerk van de H.H. Jean en Etienne (ook wel bekend als de Miniemenkerk) in Brussel. Ook de generaal-overste van de Petrusbroederschap, de Amerikaanse priester John Berg, zal bij de viering aanwezig zijn.

Apostolaat
Aartsbisschop Léonard vertrouwde vorig jaar november aan de FSSP een nieuw apostolaat in Brussel toe. Pater Hervé Hygonnet werd parochievicaris en belast met de zorg voor katholieken die zich toewijden aan de buitengewone vorm van de Romeinse liturgie.

Bron: Katholiek Nederland; 21 januari 2011
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2011/detail_objectID722925_FJaar2011.html