Kerken die van betekenis willen zijn voor de buurt, denken vaak te weten wat de mensen van de kerk verlangen, zonder daar onderzoek naar te doen. Theologiestudent Johannes van den Akker deed onderzoek de andere richting op: waar denken mensen aan bij het begrip 'kerk'?

'Het gebouw', 'negatieve gedachten' en 'activiteiten'. Dat zijn de drie belangrijkste associaties die mensen hebben bij het begrip 'kerk', zo blijkt uit het onderzoek onder 105 mensen uit de wijk Nellestijn in Amsterdam-Zuidoost.

Vooral mensen ouder dan 36 jaar hebben veel negatieve gedachten. Zij zijn ook de groep die vooral aan de uiterlijke kenmerken van een kerk denkt: het gebouw. Jongeren denken bij het begrip 'kerk' vaker aan activiteiten en aan God. Zij zijn veel minder negatief.

Van den Akker deed zijn onderzoek voor zijn bachelorscriptie Godgeleerdheid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij hoopt dat deze informatie kan helpen bij de missionaire activiteiten van kerken. "De behoeften van een wijk worden op deze manier in kaart gebracht. Een kerk kan hier op inspelen". Uit het onderzoek – hoe klein ook – blijkt dat er nog veel werk te verrichten valt voor de kerk.

Van den Akker onderzocht ook of spiritualiteit geassocieerd wordt met de kerk: denken mensen bij het begrip 'kerk' aan 'spiritualiteit' en andersom? Hij concludeert dat er geen verband is en dat een behoefte aan spiritualiteit niet noodzakelijk leidt tot betrokkenheid bij een kerk.

De gehele scriptie is te lezen via religieonderzoek.nl

Bron: IKON-E.J. Tillema; 11 jan 2011
http://ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=19660