Per 1 januari 2011 zijn de salarissen voor kerkmusici werkzaam in de RK Kerk in Nederland verhoogd met 1,0 %:  Salaristabel.