HILVERSUM - Op zondag 2 januari, in Nederland het hoogfeest van Epifanie, wordt in de Sint-Willibrorduskerk in hartje Utrecht een hoogmis gecelebreerd volgens een orde van dienst die onder Nederlandse katholieken tamelijk onbekend is: die van de ambrosiaanse ritus.

Sint Ambrosius
De ambrosiaanse ritus gaat volgens de overlevering terug op de heilige kerkvader Ambrosius (340-397), bisschop van Milaan. De ritus wordt nog steeds gepraktiseerd in de meeste dekenaten van het aartsbisdom Milaan, enkele parochies van de bisdommen Novara en Lodi en in het Zwitserse kanton Ticino.

Drie Koningen
Volgens het Secretariaat St. Willibrord Apostolaat in Utrecht is het geen toeval dat juist op Epifanie de Missa Ambrosiana wordt gecelebreerd. De beenderen van de drie koningen zouden namelijk in de 6e eeuw zijn bijgezet in Milaan, waardoor het centrum van de ambrosiaanse ritus een bijzondere band kreeg met de viering van Driekoningen of Epiphania Domini.

Westerse ritussen
De ambrosiaanse ritus behoort tot de familie van westerse ritussen binnen de Katholieke Kerk. Andere ritussen zijn de gallicaanse, de mozarabische en de Romeinse ritus. De laatste is het meest voorgeschreven in de RK-Kerk. Het ambrosiaans, de gezangen van de ambrosiaanse ritus, lijkt op het gregoriaans, maar is expressiever en melodieuzer.

Advent en carnaval
Op een aantal punten wijkt de ambrosiaanse ritus af van de Romeinse. Ook zijn er verschillen in de liturgische kalender. Zo duurt de ambrosiaanse Advent zes weken en geen vier zoals in de Romeinse ritus. De Veertigdagentijd begint pas op de eerste zondag na de Romeinse Aswoensdag. Dat betekent dat het ambrosiaanse carnaval nog vier dagen doorgaat tot en met Sabato Grasso ('vette zaterdag').

--------------------------------------------------------------------------------
Zondag 2 januari 2011
Missa Ambrosiana
Sint Willibrorduskerk
Minrebroederstraat 21, Utrecht
Celebrant: drs. Martin Claes pr.

Bron: Katholiek Nederland; 23 december 2010
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID721677_FJaar2010.html